ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Publiczne Przedszkole Nr 2 informuje, że ulega zmianie wysokość dziennej stawki żywieniowej w przedszkolu. Od 1 września 2022r. zaliczka na żywienie wyności 6,00 x liczba dni roboczych. Decyzja o podwyższeniu stawki podyktowana została wzrostem cen produktów żywnościowych.

Skip to content