ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Czas pracy przedszkola

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole Nr 2 pracuje w godzinach 6.30 – 17.00 we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i sobót oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Przerwę wakacyjną, podczas której wykonywane są prace remontowe, porządkowe i inne, zaplanowano na miesiąc sierpień 2018. W lipcu przedszkole pełni dyżur letni dla dzieci rodziców pracujących. W późniejszym terminie zostanie wywieszona lista, na którą osoby pracujące będą mogły zapisać dziecko uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

Skip to content