ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Strona internetowa dla kandydatów:

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo od 1 marca 2021r. o godzinie 9.00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022. 

Harmonogram rekrutacji

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

15.03.2021 godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2021 godz. 9.00

 

19.03.2021 godz. 15.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

26.03.2021 godz. 9.00

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego

oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

26.03.2021 godz. 9.00

01.04.2021 godz. 15.00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych.

 

09.04.2021 godz. 9.00

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

28.05.2021 godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

17.05.2021 godz. 9.00

 

31.05.2021 godz. 15.00

 

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

08.06.2021 godz.09.00

 

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego

oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

 

08.06.2021 godz. 9.00

 

16.06.2021 godz. 15.00

 

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych.

 

21.06.2021 godz. 9.00

Skip to content