ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Strona internetowa dla kandydatów:

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo od 1 marca 2022r. o godzinie 9.00 rozpocznie się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023. 

Harmonogram rekrutacji

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Lp.

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2022 godz. 9.00

 

15.03.2022 godz. 15.00

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

01.03.2022 godz. 9.00

 

18.03.2022 godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29.03.2022 godz. 9.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego

oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

29.03.2022 godz. 9.00

05.04.2022 godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

08.04.2022 godz. 9.00

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

 

6.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

16.05.2022 godz. 9.00

 

27.05.2022 godz. 15.00

 

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

16.05.2022 godz. 9.00

 

31.05.2022 godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.06.2022 godz.09.00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego

oświadczenia lub poprzez Aplikację Nabór – kanał kandydata).

07.06.2022 godz. 9.00

15.06.2022 godz. 15.00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i nieprzyjętych.

21.06.2022 godz. 9.00

Skip to content