ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2. Rada Rodziców wybierana jest przez ogół rodziców we wrześniu każdego roku.

Skip to content