ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2. Rada Rodziców wybierana jest przez ogół rodziców we wrześniu każdego roku.

Przedstawiciele Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 w poszczególnych grupach wiekowych:

Grupa I:

1. Natalia Kucharzyk

2. Magdalena Madej- Marszałek

3. Angelika Górska

Grupa II:

1. Magdalena Robak

2. Małgorzata Bieda- Nguyer

Grupa III:

1. Edyta Bednarz

2. Paweł Pasterz

3. Bartosz Weron

Grupa IV:

1. Gabriela Komenda

2. Marta Bieńkowska

3. Marta Jarosh

4. Łukasz Karpeta

Grupa V:

1. Michał Weryński

2. Maciej Romanów

3. Łukasz Cyran

Skip to content