ul. Fryderyka Szopena 11
35-055 Rzeszów

Sekretariat:

sekretariat@pp2.resman.pl​

Księgowość:​

17 748 31 81

ksiegowosc@pp2.resman.pl

Dyrektor:

17 748 31 83

dyrektor@pp2.resman.pl

Kodeks Przedszkolaka

KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Kodeks Przedszkolaka czyli normy i zasady obowiązujące Publicznym Przedszkolu nr 2 w Rzeszowie

Mając na uwadze bezpieczeństwo, a także dobre wychowanie, w naszej placówce zostały wypracowane normy i zasady pobytu dzieci w przedszkolu nazwane Kodeksem Przedszkolaka. Są one znane i przestrzegane przez wszystkich pracowników przedszkola.

Tak czytelnie i jasno nakreślone granice dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy oraz uczą świadomego wyboru dobrych zachowań.

I. Zasady zachowania się w sali

 • wchodząc do sali witam się mówiąc dzień dobry, a wychodząc do widzenia,
 • poruszam się spokojnie, nie biegam, dbam o bezpieczeństwo innych,
 • nie wychodzę z sali bez zgody nauczycielki,
 • biorę udział w zajęciach, wykonuję polecenia,
 • czekam na swoją kolej, podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć,
 • po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje miejsce,
 • książki oglądam przy stoliku, dbam o to by się nie zniszczyły,
 • pełnię obowiązki dyżurnego na rzecz grupy,
 • wrzucam śmieci do kosza,
 • zachowuję się po cichu, gdy: inni pracują, odpoczywają, słuchamy bajek, muzyki relaksacyjnej, mamy zajęcia i uczymy się,
 • chętnie uczestniczę w zajęciach i zabawach zdobywając nową wiedzę i nabywając doświadczenie,
 • zgodnie bawię się z koleżankami i kolegami, nie sprawiając im przykrości.

II. Zasady zachowania się podczas spożywania posiłków

 • dbam o kulturalne zachowanie się podczas posiłku,
 • przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,
 • kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić krzywdy sobie bądź koledze obok,
 • samodzielnie spożywam posiłek posługując się łyżką bądź widelcem,
 • staram się zjadać całe porcje, ponieważ wiem, jakie to jest ważne dla mojego prawidłowego rozwoju,
 • w czasie posiłków nie rozmawiam, aby się nie zakrztusić,
 • to, czego nie lubię, nie zrzucam na podłogę lub stolik, ale odkładam na brzeg talerza,
 • wstając od stolika zasuwam krzesełko, tak by nikomu nie przeszkadzało.

III. Zasady zachowania się w łazience i korzystania z toalety

 • ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej,
 • przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne, a następnie dokładnie myję ręce,
 • zawsze po sobie spłukuję wodę w toalecie,
 • nie wychodzę z toalety nie ubrany/a,
 • staram się myć ręce, tak by nie nachlapać na podłogę
 • oszczędnie zużywam wodę i mydło, pamiętam by zakręcić kran,
 • jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do pani,
 • jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć, informuję o tym nauczyciela.

IV. Zasady zachowania się w szatni

 • przed wejściem do budynku otrzepuję buty z piasku, błota lub śniegu i wycieram
  o wycieraczkę,
 • zachowuję się cicho, spokojnie, poruszam się ostrożnie,
 • pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży,
 • odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem, buty ustawiam na swojej półce,
 • nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów,
 • gdy ubiorę się pierwszy spokojnie czekam na resztę grupy lub pomagam innym, gdy tego potrzebują.

V. Zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym

 • przed wyjściem do ogrodu, korzystam z toalety,
 • do i z ogródka wchodzę i wychodzę ustawiony w pary,
 • bawię się we wcześniej ustalonej przez nauczyciela przestrzeni,
 • nie oddalam się od grupy,
 • słucham poleceń pani i zawsze przychodzę na jej wezwanie,
 • bawię się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innym,
 • bawię się zgodnie, dzieląc się zabawkami,
 • na zjeżdżalnię wchodzę pojedynczo, z właściwej strony, uważając na inne dzieci,
 • cierpliwie czekam na swoją kolej gdy zabawki są chwilowo zajęte.

VI. Zasady zachowania się podczas wycieczek i spacerów

 • idę zwartą grupą, para za parą, jedną stroną chodnika,
 • pilnuję się pani i grupy, nie oddalam się,
 • słucham poleceń nauczyciela,
 • nie rozmawiam z osobami nieznanymi i nie biorę od nich żadnych słodyczy lub zabawek,
 • kiedy chcę skorzystać z toalety, informuję o tym nauczyciela,
 • do toalety idę tylko pod opieką osoby dorosłej,
 • do autokaru wchodzę pojedynczo,
 • w autokarze siadam na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu,
 • podczas przejazdu siedzę na swoim miejscu, nie spaceruję.

VII. Staramy się

 • używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry, do widzenia
 • szanować kolegów
 • być kochanym i umieć kochać
 • być uprzejmi i uczciwi
 • bawić się zgodnie
 • szanować własność innych
 • słuchać poleceń dorosłych
 • dbać o książki i zabawki
 • dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy
 • szanować pracę innych
 • okazywać to, co myślimy i czujemy
 • dbać o czystość i schludność swojego wyglądu
 • bawić się bezpiecznie
 • spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu
 • dbać o miłą atmosferę w grupie

W naszym przedszkolu stosujemy system pozytywnego wsparcia Nagrody są rodzajem uznania i akceptacji oraz mobilizują do dalszych wysiłków. Wzmocnienia negatywne są czasem na przemyślenie, dokonywania lepszych wyborów w przyszłości.

Skip to content