Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców /opiekunów prawnych/ dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2. Rada Rodziców wybierana jest przez ogół rodziców  we wrześniu każdego roku. 

 

 


 

 

 

Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2020 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie