Czas pracy przedszkola

Publiczne Przedszkole Nr 2 pracuje w godzinach 6.30 - 17.00 we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem niedziel i sobót oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Przerwę wakacyjną, podczas której wykonywane są prace remontowe, porządkowe i inne, zaplanowano na miesiąc sierpień 2018. W lipcu przedszkole pełni dyżur letni dla dzieci rodziców pracujących. W późniejszym terminie zostanie wywieszona lista, na którą osoby pracujące będą mogły zapisać dziecko uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.

Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2020 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie