COVID19

Drodzy rodzice !

Od 6 maja przedszkole wznowiło działalność opiekuńczą w reżimie sanitarnym. Wiąże się to z ograniczoną liczbą miejsc w przedszkolu.

W związku z tym, do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci wcześniej zgłoszone przez rodziców i zakwalifikowane przez dyrektora zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez organ prowadzący.

Chęć przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić telefonicznie na numer: 17 748 31 81 lub 17 748 31 83, co najmniej 3 dni wcześniej, podając kontaktowy adres mailowy. Zostanie do Państwa wysłane oświadczenie, które należy wypełnić i podpisać. Skan lub wyraźne zdjęcie oświadczenia należy jak najszybciej odesłać drogą mailową na adres: sekretariat@pp2.resman.pl , i oczekiwać na decyzję o zakwalifikowaniu dziecka.

Kryteria kwalifikacji:

1. Dzieci, których obydwoje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują w służbach lub zakładach pracy zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19.

2. Dzieci, których jeden rodzic pracuje w służbach lub zakładach pracy zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19, a drugi rodzic pracuje w branży nie związanej z epidemią.

3. Dzieci, których obydwoje rodzice (lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) pracują w branży nie związanej z epidemią.

4. Dzieci, których jeden rodzic pracuje w służbach lub zakładach pracy zaangażowanych w zwalczanie i przeciwdziałanie epidemii COVID-19, a drugi rodzic nie pracuje.

5. Dzieci, których jeden rodzic pracuje w branży nie związanej z epidemią, a drugi rodzic nie pracuje.

6. Dzieci, których obydwoje rodzice (lub lub rodzic samotnie wychowujący dziecko) nie pracują.

Jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane do przedszkola, może do niego uczęszczać do momentu, gdy liczba dzieci spełniających wyższe kryteria nie wzrośnie do 40. Wówczas kwalifikacja traci ważność. W chwili, gdy w przedszkolu pojawi się wolne miejsce, rodzice zostaną telefonicznie powiadomieni o możliwości ponownego przyprowadzenia dziecka do przedszkola od następnego dnia.

Dzieci uczęszczające do przedszkola od 6 maja uzyskały już kwalifikację obowiązującą do chwili, gdy liczba dzieci spełniających wyższe kryteria nie wzrośnie do 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2020 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie