Aktualności

2017.08.31.

Uwaga Rodzice! w dniach: 19.10.2017r. (czwartek) w godzinach 7.00-8.30 i 14.00-16.00 oraz 20.10.2017r. w godzinach 7.00-8.30 oraz 14.00-16.00 przedstawiciele Rady Rodziców będą zbierać składki na Radę Rodziców w ustalonej na ogólnym zebraniu rodziców kwocie 100 zł. Bardzo prosimy o dokonywanie wpłat.

Zapraszamy dzieci i rodziców z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym "Przyjaciel przyrody". Konkurs adresowany jest do dzieci: 3, 4, 5, 6 letnich oraz ich rodziców. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca ma być wspólnym dziełem dziecka i rodzica (widoczny wkład dziecka). Technika wykonania pracy dowolna. Prace powinny być podpisane: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy. Prace należy składać u wychowawców grup w terminie do 31.10.2017r. Spośród wszystkich prac jury wyłoni trzy najciekawsze w każdej kategorii wiekowej, oceniając pomysłowość, wkład pracy, estetykę wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 7.11.2017r. Wyniki konkursu zostaną podane na tablicy informacyjnej dla rodziców. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

-18.10.2017r. o godzinie 9.00 teatrzyk kukiełkowy dla wszystkich grup wiekowych pt. "Czar czterech słów". Cena biletu 4 zł.

- 20.10.2017r. wyjście do WDK na musical pt. "Dorotka w krainie OZ" dla dzieci z grupy: IV i V. Cena biletu 17 zł.

- 23.10.2017r. "Program edukacyjno- adaptacyjny do zabiegów medycznych"- bezpłatne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych.

-10.11.2017r. "Edukacja zdrowotna. Do zdrowia poprzez wiedzę. Higiena osobista"- bezpłatne zajęcia dla wszystkich grup wiekowych.

- 06.11.2017r. o godzinie 9.00 zajęcia "Edukido"- pt. Grawitacja dla dzieci z grupy IV. Cena biletu 5 zł.

- Dla rodziców prelekcja pt. "Bajki i książki w wychowaniu seksualnym dzieci". Termin będzie podany w późniejszym czasie.

wiecej
Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2017 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie