Aktualności

2017.08.31.

INFORMACJA O DYŻURZE WAKACYJNYM

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa, w bieżącym roku szkolnym nie będzie dyżurów wakacyjnych organizowanych według dotychczasowych zasad.

W czasie wakacji przedszkole będzie pracowało przez 6 tygodni – w okresie od 20 lipca do 28 sierpnia 2020 r.

Na wakacje nie przyjmujemy dzieci z innych przedszkoli.

Nie będzie zapisów dzieci na okres wakacji.

Do odwołania reżimu sanitarnego przedszkole funkcjonuje na obecnych zasadach – organizujemy maksymalnie 4 grupy. Dzieci zostają zakwalifikowane na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców, zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez organ prowadzący.

 

Informuję, że przedszkole będzie otwarte od 06.05.2020r. w godzinach 6.30- 17.00. W przedszkolu będzie obowiązywał reżim sanitarny. Placówka będzie pełnić tylko funkcję opiekuńczą, nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne.

Przedszkole wznawia działalność opiekuńczą w ścisłym reżimie sanitarnym. W związku z tym bardzo proszę o dostosowanie się do ustalonych zasad:

- Rodzic/ opiekun przyprowadzając dziecko do przedszkola musi mieć zasłonięte usta i nos, a po przekroczeniu progu przedszkola musi zdezynfekować ręce;

- Rodzic/ opiekun nie wchodzi na teren przedszkola, oddaje dziecko pod opiekę pomocy nauczyciela przy wejściu do przedszkola;

- Rodzic/ opiekun codziennie przyprowadzając dziecko do przedszkola składa pisemne oświadczenie, że dziecko jest zdrowe;

- Odbierając dziecko z przedszkola rodzic/ opiekun musi mieć zasłonięte usta i nos, nie wchodzi na teren przedszkola, lecz czeka na dziecko przy wejściu;

- Dziecko nie może przynieść z domu do przedszkola żadnej zabawki, książki, kolorowanki. Może przynieść podpisaną butelkę z wodą niegazowaną do picia;

- Rodziców/ opiekunów przyprowadzających i odbierających dziecko z przedszkola proszę o zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m do innych osób;

- Każde dziecko będzie miało wykonany pomiar temperatury dwukrotnie w ciągu dnia: przy wejściu do przedszkola oraz później, w sali zajęć. Jeśli pomiar wykaże temperaturę wyższą niż 37, 2 °C, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola;

 

- Kontakt rodziców z nauczycielem, dyrektorem, księgową możliwy jest drogą telefoniczną lub mailową. Nie załatwiamy spraw w kontakcie bezpośrednim;

- Rodzic/ opiekun przyprowadza dziecko do godziny 8.15. Po tym czasie drzwi do przedszkola będą zamknięte;

- W czasie pobytu w przedszkolu dziecko nie ma obowiązku noszenia maseczki.

 

 

W związku z ogłoszeniem w dniu 13.03.2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania Publiczne Przedszkole Nr 2 nie załatwia spraw polegających na bezpośrednim kontakcie z klientem. W związku z powyższym prosimy o kontakt telefoniczny (17 748 31 83, 17 748 31 81 ) lub e-mailowy (dyrektor@pp2.resman.pl).

wiecej
Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2020 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie