Aktualności

2017.08.31.

Informacje na temat rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja do przedszkola".

Szanowni Państwo!!!

Dyrektor oraz pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Rzeszowie zwracają się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Naszego Przedszkola. Będąc członkiem Stowarzyszenia "Przedszkola Przyszłości" w Rzeszowie posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Numer KRS 0000145905 z dopiskiem: dla PP-2 w Rzeszowie. Uzyskane tą drogą pieniądze przeznaczamy na doposażenie w sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki. Każda kwota jest dla nas nieocenionym wsparciem. Prosimy przekazać naszą prośbę innym członkom rodziny oraz znajomym. Dziękujemy!!!

- 26.02.2018r. o godzinie 9.30 wyjście na zajęcia otwarte do Szkoły Podstawowej Nr 1 dla dzieci z grupy IV i V. Wyjście z przedszkola o godzinie 9.00.

- 02.03.2018r. o godzinie 9.00 bezpłatne zajęcia dla dzieci z grupy IV Edukido z wykorzystaniem klocków LEGO pt. "Odnawialne źródła energii".

- 05.03.2018r. o godzinie 9.00 teatrzyk kukiełkowy dla wszystkich grup wiekowych pt. "Kwiatki św. Franciszka". Cena biletu 4 zł.

- 19.03.2018r. o godzinie 10.00 zajęcia fizyczne dla dzieci z grupy IV Edukido z wykorzystaniem kloców LEGO pt. "Kolejka linowa". Celem zajęć jest zrozumienie podstawowych zasad dynamiki. Cena biletu 5 zł.

- 21.03.2018r. o godzinie 10.00 występ teatralny dzieci z grupy IV w teatrze "Maska".

wiecej
Projekt graficzny: Wasacz.pl   Realizacja: veeo
© 2009-2018 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Rzeszowie